• +385 (0)1 2479 470
  • info@lipbled-zagreb.hr

LIP Bohinj primio PEFC certifikat

LIP Bohinj primio PEFC certifikat

Rujna 2014. LIP Bohinj d.o.o. primio je certifikat PEFC DC/8517746 za opseg djelatnosti...

OPLATNE PLOČE
TRUPCE
DRVENE OSTANKE (OTPATKE)

Što je zapravo PEFC?

PEFC je najveća svjetska organizacija za certifikaciju šuma. Međunarodna, neprofitna, nevladina organizacija, koja nastoji promovirati održivo gospodarenje šumama po cijelom svijetu. PEFC jamči da drvo za certificirane drvne proizvode dolazi iz šuma, kojima se gospodari na održiv način. Šume s certifikatom PEFC redovito su pod nadzorom neovisnih ocjenjivača.
LIP Bohinj, d.o.o. 15. je nosilac PEFC certifikata sljedivosti u Sloveniji i također prvi koji je u Sloveniji certificirao konačni proizvod: oplatnu ploču.
»Dobro je kupiti certificirano drvo.«

Certificiranje šume pruža jamstvo, da proizvodi od drva i papira koje kupujete, dolaze od zakonitih i održivih izvora. Kad kupite proizvode s logotipom PEFC:
Izrazite svoju podršku održivom gospodarenju šumama po cijelom svijetu.
Pomažete zaštititi šume za sadašnje i buduće generacije.
Pomažete promovirati odgovorno iskorištavanje drva.
Pomažete u borbi protiv ilegalne sječe šuma.
Stoga odaberite proizvode s logotipom PEFC i tako očuvajte okoliš.