• +385 (0)1 2479 470
  • info@lipbled-zagreb.hr

Natjecanje šumara LISJAK 2013

Natjecanje šumara LISJAK 2013

Natjecatelji su se natjecali u kombinaciji pet vještina, naime u obaranju stabala na balon, kresanjem grana, preciznom rezu, preciznom rezu na podlozi i vuči drva.

Sve nabrojene vještine neophodne su također pri radu u šumi. Kao zanimljivost moramo naglasiti, da je na natjecanju sudjelovala i ženska natjecateljica.

Osim redovitog natjecateljskog dijela odvijao se također još dodatni program za posjetitelje, koji su mogli natjecati u bacanju sjekire te piljenjem pilom amerikankom. Prilikom natjecanja predstavili su se također ponuđači šumarske opreme i šumarskih usluga. Za dobru atmosferu pobrinulo se također i vrijeme i najavljivači Urša Mlakar i Rok Podakar.
Na priredbi je bila također naša ekipa lipbled. Na štandu smo sudionicima predstavili NOVU uslugu – OTKUP TRUPACA. Trupce kupujemo direktno od vlasnika šuma te ih zatim obrađujemo na vlastitoj pili u Bohinjskoj Bistrici. Našom novom ponudom usluga tako osiguravamo dodatna radna mjesta okolnih stanovnika. Osim otkupa trupaca predstavili smo također cjelovit prodajni program lipbled.